FrakoPower

Poznaj podstawowe informacje o wodorze

Zalety wodoru

Wodór jest stosunkowo łatwy w wytwarzaniu zarówno w przemyśle, jak i w procesach chemicznych i w instalacjach produkujących go z wody w procesie elektrolizy. Jest także doskonałym nośnikiem energii.

Wytwarzając wodór w elektrolizerach zasilanych energią elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii (OZE) otrzymujemy czysty ekologicznie “zielony” wodór.

Wykorzystanie wodoru

Jest bardzo uniwersalnym nośnikiem energii i może być zamieniony na:

  • energię cieplną dla procesów technologicznych i ogrzewania,
  • energię kinetyczną do napędzania pojazdów,
  • energię elektryczną do bezpośredniego zasilania obiektów i wspierania sieci elektroenergetycznych w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię.

Magazynowanie energii

Nadmiar energii odnawialnej akumulowany jest przez zestaw bateryjny, a gdy zostaje on naładowany rozpoczyna się produkcja wodoru w procesie elektrolizy. Kiedy zapotrzebowanie jest większe niż możliwości produkcyjne instalacji PV lub siłowni wiatrowej, w ogniwie paliwowym rozpoczyna się proces utleniania, któremu towarzyszy generacja energii elektrycznej i cieplnej.

Dotychczas źródła energii odnawialnej nie gwarantowały stabilnej produkcji, która jest wymagana do skutecznego
zarządzania Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.

Rozwój technologii wodorowej i jej wykorzystanie do magazynowania energii stanowi remedium na wady OZE.
Magazyny energii stanowią bowiem brakujące ogniwo we współczesnej energetyce, a ich rozwój będzie jednocześnie
stymulował dalsze inwestycje w elektrownie słoneczne i wiatrowe. Energia zgromadzona w okresie nadprodukcji może być z powodzeniem wykorzystana do szerokiego wachlarza aplikacji. Jednym z zastosowań jest możliwość ładowania pojazdów zieloną energią w dowolnym momencie, co spowoduje rzeczywiste ograniczenie śladu węglowego transportu indywidualnego.